zorgbeleid bij basisschool miniMAKZ

Zorgbeleid

 

Onze zorgvisie wordt gedragen door het volledige team aangezien iedereen een zorgtaak heeft en niet enkel de zorgco√∂rdinator. 

Basisschool miniMAKZ zorgbeleid
We gaan uit van een gedeelde zorg waarbij we rekening houden met de eigenheid van elke leerlingen.

Onder zorg verstaan we alle initiatieven die het welbevinden, de betrokkenheid en de competenties van alle schoolbetrokkenen verhogen.

Centraal staan altijd onze leerlingen, maar ook zorg voor ouders en het schoolteam sluiten hierbij aan. Onze zorg bevordert de ontwikkeling van alle betrokkenen.

Het volledige zorgbeleid kan je hier lezen:

Bekijk het zorgbeleid