Ziekte en afwezigheid bij basisschool miniMAKZ

Afwezigheid en ziekte

We vragen aan ouders om een afwezigheid zo snel mogelijk telefonisch of via Classdojo te melden.

Telefonisch verwittigen kan op het nummer 050604589.

Afwezigheid of ziek kind melden
Welke stappen moet ik ondernemen?

Kleuters (vanaf 5 jaar) zijn leerplichtig en daardoor is een dokterastest verplicht bij afwezigheid of ziekte.
Kinderen uit de lagere school dienen een medisch attest bij de leerkracht. Lagere schoolkinderen mogen tot maximaal drie maal per jaar
(max. drie opeenvolgende kalenderdagen) afwezig zijn,
er dient telkens een apart schrijven opgemaakt te worden door de ouders. 

Het afwezigheidsattest moet binnen 14 dagen binnen gebracht worden op school. 

We vragen aan ouders om een afwezigheid zo snel mogelijk telefonisch of via Classdojo te melden. Telefonisch verwittigen kan op het nummer: 050604589.
Sylvie Strubbe